Direct uw aanvraag indienen?

Indien u uw aanvraag al heeft ondertekend en uw documenten zijn compleet, dan kunt u deze per direct indienen?

Upload hier uw documenten »

Garantiestelling

U koopt een (bestaande) woning. Wanneer de aankoop definitief is, vraagt de verkoper om een (bank)garantie of een waarborgsom. Daarmee beschermt hij zich tegen financiële gevolgen van het niet doorgaan van de verkoop van de woning. Bijvoorbeeld als u op het laatste moment besluit de woning niet te kopen. Het bedrag van de (bank)garantie of waarborgsom is meestal 10% van de aankoopsom. Deze Garantiestelling wordt afgesloten bij BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. , Hoevestein 28 in Oosterhout.

Mogelijkheden

 • U stort zelf 10% van de aankoopsom bij de notaris. Zodra de koop is afgerond, krijgt u dit bedrag terug.
 • U vraagt een Garantiestelling aan. Zo hoeft u niet uw eigen geld aan te spreken.
  De kosten voor de Garantiestelling zijn 1% van het garantiebedrag, met een minimum premie van € 100,-.

Moet ik het garantiebedrag terugbetalen?

Hebben wij het garantiebedrag aan de notaris betaald? Dan betaalt u het garantiebedrag binnen dertig dagen aan ons terug.

Kan ik de garantiestelling verlengen?

Hebt u tijdens de looptijd van de garantiestelling meer tijd nodig? Bijvoorbeeld door vertraging met de bouw van de woning. Dan kunt u tijdens de looptijd van de garantiestelling de looptijd kosteloos verlengen tot maximaal 1 jaar.

Waarvoor kan ik de garantiestelling aanvragen?

U kunt de garantiestelling alleen aanvragen voor het kopen van een woning.

Waarvoor kan ik de garantiestelling niet aanvragen?

U kunt de garantiestelling niet aanvragen voor:

 • het zelf bouwen van een woning waarbij de aannemer om een garantiestelling vraagt
 • een verbouwing van de woning waarbij de aannemer om een garantiestelling vraagt
 • panden die niet als woning dienen, bijvoorbeeld een garagebox die niet aanpandig is of een winkelpand

In de Algemene voorwaarden GS0816 leest u alle details.

Algemene Voorwaarden GS0816

  Download hier de algemene voorwaarden

Hiermee verklaar ik, de koper, de algemene voorwaarden te hebben gelezen!
  Velden met een (*) zijn verplichte velden!

Verklaring Verzekeringsadviseur


Wij zijn: BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. , Hoevestein 28, 4903 SC Oosterhout
U bent: De koper(s)

U bent

U vraagt een garantiestelling aan voor

U verklaart het volgende
 • U hebt de algemene voorwaarden GS0816 aan de koper gegeven.
 • De koper heeft deze aanvraag voor de garantiestelling en contragarantie ondertekend. U was daarbij.
 • U hebt de handtekeningen gecontroleerd met de originele en geldige legitimatiebewijzen.
 • U hebt de koper alle informatie gegeven over de gevolgen van de contragarantie. U hebt hem duidelijk verteld dat:
  • Betalen wij geld terwijl wij garant staan? Dan betaalt de koper dit geld aan ons terug.
   Dat doet de koper de eerste keer dat wij daar om vragen.
  • Wij zijn geen partij bij de aan- en verkoop van de woning waarvoor u de garantiestelling aanvraagt.

Ondertekening


__________________________


__________________________

  Velden met een (*) zijn verplichte velden!

Aanvraag garantiestelling deel 1


Wij zijn: BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. , Hoevestein 28, 4903 SC Oosterhout
U bent: De koper(s)

U bent

Gewenste dekking

Gegevens eerste koper

Gegevens tweede koper

Gegevens eerste verkoper

Gegevens tweede verkoper

De woning

U betaalt de volgende premie

 • Loopt de Garantiestelling 12 maanden of korter? Dan is de eenmalige premie 1% van het garantiebedrag.
 • U betaald voor de Garantiestelling minimaal €100,-.
 • Loopt de garantiestelling langer dan 12 maanden? Dan betaalt u een hogere premie.
 • Loopt de Garantiestelling langer dan 12 maanden? Of is het garantiebedrag hoger dan €50.000,-?
  Dan vraagt u dit apart bij ons aan.
 • Bij garantiebedragen hoger dan €50.000 kan de acceptatie langer duren.

  Velden met een (*) zijn verplichte velden!

Aanvraag garantiestelling deel 2


Wij zijn: BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. , Hoevestein 28, 4903 SC Oosterhout
U bent: De koper(s)

Wij staan garant (garantiestelling)

U geeft ons opdracht om voor u garant te staan. Dit doet u voor de verkoper. Wij staan garant voor het bedrag dat u hiervoor invult. Wij lopen het risico. En wij betalen het garantiebedrag als dat nodig is. Bij deze garantiestelling horen de algemene voorwaarden GS0816. Deze krijgt u samen met deze aanvraag.

U staat garant (contragarantie)

Hebben wij het garantiebedrag aan de notaris betaald? Dan betaalt u het garantiebedrag aan ons terug. Dat doet u binnen 30 dagen nadat wij het garantiebedrag aan de notaris hebben betaald. Wij kunnen iedere koper afzonderlijk voor het gehele bedrag aanspreken.

Ondertekening

 • U weet dat wij extra informatie kunnen vragen. Ook kunnen wij de aanvraag weigeren.
 • U hebt de algemene voorwaarden GS1114 van uw verzekeringsadviseur gekregen.
  U hebt deze gelezen en u gaat hiermee akkoord.
 • U gaat ermee akkoord dat wij de garantiestelling waarborgsom aan de notaris sturen.


__________________________


__________________________


__________________________

Privacy & vragen

Privacy

BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen zijn onder de meldingsnummers 1280709, 1535090 en 1506647 opgenomen in het openbaar register op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De persoonsgegevens die u geeft worden door de verzekeraar gebruikt om te kijken of u in aanmerking komt voor de verzekering, om de verzekering voor u af te sluiten en de verzekeringsovereenkomst met u goed te laten verlopen. De verzekeraar gebruikt de gegevens ook om (statistische) analyses te maken, voor marketingdoeleinden en om zich te kunnen houden aan de regels en verplichtingen van de wet en in het kader van veiligheid en integriteit van de financiële sector. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en die van verzekerde. Dat zijn wij verplicht volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode verwerking persoonsgegevens Financiële Instellingen. De gedragscode leest u op de website van het Verbond van Verzekeraars: www.verzekeraars.nl. U kunt de tekst ook opvragen bij het verbond, via: Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag. Ook kan informatie van u worden vastgelegd bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Of informatie opgevraagd worden bij Stichting CIS. Dat gebeurt onder strikte voorwaarden. Het doel van Stichting CIS is om risico’s te beheersen en verzekeringscriminaliteit tegen te gaan. Lees meer op: www.stichtingcis.nl

Vragen

Hebt u nog vragen over uw garantiestelling? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. In de bijgevoegde Algemene Voorwaarden GS0816 staat meer informatie over de garantiestelling.